Wiesz, gdzie chcesz dojść? Wybierz parę butów, w których każda droga będzie przygodą 😎.

Formularz Zwrotu

FORMULARZ ZWROTU TOWARU

Na mocy ustawy (art 32 pkt 1 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.(Dz.U. 2014 r.
poz. 827 ze zm.)), klientowi przysługuje prawo zwrotu towaru zakupionego przez internet w
ciągu 14 dni od daty dostarczenia przesyłki, o ile towar jest w stanie niezmienionym
(posiada oryginalne metki i opakowanie, nie był używany ani zniszczony, jest
dostarczony w takim stanie, w jakim został wysłany).

Imię i nazwisko: ........................................................................................................................................................................

Adres zamieszkania: …………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

E-mail: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Telefon kontaktowy: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nr paragonu, data wystawienia: ……………………………………………………………………………………………………………………

Zwracany produkt: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Przyczyna zwrotu/ bez podania przyczyny zwrotu*: ……………………………………………………………………………

Proszę o zwrot pieniędzy na konto nr
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

należące do ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Oświadczam, że zwracany przeze mnie towar nie był używany.

……………………………………………………………………   ……………………………………………………………
 (miejscowość, data)                (podpis)